Executare silită

Ce este executarea silită?

Executarea silită este un proces care se declanșează în momentul în care un debitor nu își achită obligațiile stabilite prin hotărârea unei instanțe de judecată, sau care rezultă dintr-un titlu executoriu. Nu se poate vorbi despre acest proces dacă nu există o hotărâre judecătorească sau un titlu executoriu.

În cazul executării silite, persoana păgubită depune o cerere de executare silită alături de un titlu executoriu la biroul executorului judecătoresc din cadrul judecătoriei în care urmează să aibă loc procesul de executare.

Executarea silită se poate realiza în mai multe feluri, în funcție de caz. La finalul procesului de executare silită, suma de bani obținută în urma acestui proces se va preda persoanei care a depus cererea de executare silită până la acoperirea integrală a drepturilor, iar restul sumei de bani se va preda debitorului.

Executarea silită poate să înceapă de la momentul exigibilităţii debitului sau, mai pe scurt, de când debitul trebuie achitat.

Debitele pot fi puse în executare silită, aşa cum se arată în Art. 623 din Codul de Procedură Civilă, doar de către executorul judecătoresc, cu anumite excepţii referitoare la veniturile datorate bugetelor locale, respectiv bugetelor de stat, situație în care executarea silită se declanşează de către autoritatea publică. Astfel, doar acest organ administrativ poate înfiinţa popriri, somaţii imobiliare, poate scoate la licitaţie bunuri mobile ori imobile şi poate aplica, de asemenea, sechestre.

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați-ne telefonic la:  +40 728 297 522

Sau completați formularul, iar noi vom reveni în cel mai scurt timp posibil.